Όροι & Προϋποθέσεις

Check-in μετά: 14:00

Check-out πριν: 12:00

Ανώτατο όριο φιλοξενούμενων: 12

Προκαταβολή: 30%

 

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις για την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας από το KOUCLAVILLAS.

 

 

  • Εισαγωγή

 

Η KOUCLAVILLAS παρέχει τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που σας προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής “οι υπηρεσίες”) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Με την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του KOUCLAVILLAS (εφεξής “ο ιστότοπος”) και / ή με τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας κατά διαστήματα, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται εδώ.Το KOUCLAVILLAS μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση και ως εκ τούτου η συνεχής πρόσβαση σας ή / και η συνεχής χρήση από εσάς του δικτυακού τόπου θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή πρόσβαση ή / και χρήση.

Ως εκ τούτου, συμφωνείτε να επανεξετάζετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις περιοδικά και ότι με τη συνεχή πρόσβαση στον ιστότοπο και / ή τη συνεχή χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου από καιρό σε καιρό, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την στιγμή της πρόσβασης και / ή της χρήσης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν ειδικές προσφορές, οι οποίες, κατά διαστήματα, περιέχονται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας, υπερισχύουν των αντιφατικών διατάξεων που περιέχονται εδώ, στο βαθμό που οι εν λόγω όροι και οι συνθήκες είναι αντίθετοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

  1. Χρήση της Ιστοσελίδας

Η δυνατότητα κρατήσεων μέσω της ιστοσελίδας του KOUCLAVILLAS παρέχεται αποκλειστικά για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια και να κάνετε νόμιμες κρατήσεις. Συμφωνείτε να είστε αποκλειστικά και οικονομικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια πρόσβαση ή χρήση από τρίτους για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε ατόμου ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών. Συμφωνείτε ότι οι δυνατότητες κράτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να γίνονται νόμιμες κρατήσεις. Κατανοείτε ότι η υπερβολική χρήση ή η κατάχρηση των υπηρεσιών κράτησης της ιστοσελίδας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο, κατά την αποκλειστική κρίση του KOUCLAVILLAS.Για τυχόν κρατήσεις ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχουν φόροι ή άλλες χρεώσεις, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και ότι η πληρωμή όλων των ποσών θα καταβληθεί από εσάς όταν χρεωθείτε και ότι θα συμμορφωθείτε με όλους τους κανόνες και περιορισμούς όσον αφορά τα φόρους και χρεώσεις, καθώς και όσον αφορά τη διαθεσιμότητα προϊόντων ή υπηρεσιών.Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εκτιμήσεις αξίας που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου.

 

  1. Κρατήσεις της Βίλας

Όλες οι παροχές μέσω της υπηρεσίας κράτησης που διατίθεται στην ιστοσελίδα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και για μέγιστη χωρητικότητα 12 ατόμων (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) και διαφέρουν ανάλογα με την ημερομηνία άφιξης, περιλαμβάνουν φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν γκρουπ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν.

 

Η επιβεβαίωση της κράτησης της βίλας αποτελεί δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και του KOUCLAVILLAS και η ακύρωση της κράτησης συνιστά παραβίαση αυτής της συμφωνίας από εσάς επομένως σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο ισχύουν οι ακόλουθοι όροι ακύρωσης:

 

Mέχρι 1 ημέρα πριν την ημερομηνία άφιξης, ισχύει χρέωση ακυρώσεως 30% της συνολικής κράτησης σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης, ισχύει χρέωση ακυρώσεως 100% της συνολικής κράτησης σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κράτησης.

  1. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Παρόλο που γίνεται κάθε προσπάθεια για την τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο, η KOUCLAVILLAS δεν προβάλλει καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή, σιωπηρή, νομική ή με ίδια μέσα ή με άλλο τρόπο, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες που απαρτίζουν τον ιστότοπο και για τον σκοπό αυτό δεν δεσμεύεται με κανένα τρόπο από καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια, ατέλεια ή αναξιόπιστη πληροφορία που περιέχεται στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε από τις σελίδες της ιστοσελίδας.

Το KOUCLAVILLAS διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε πτυχή, χαρακτηριστικό ή υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας. Οι απόψεις, οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή το περιεχόμενο που περιέχονται στον ιστότοπο δεν θεωρούνται νόμιμες ή επαγγελματικές συμβουλές και προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η KOUCLAVILLAS δεν παρέχει καμία εγγύηση και καμία εκπροσώπηση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, την τρέχουσα κατάσταση ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε τέτοιων απόψεων, πληροφοριών, δεδομένων ή περιεχομένου.

 

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε ή σε σχέση με όλα τα υλικά που διατίθενται μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, πληροφοριών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, συνδέσμων, ήχων και κάθε άλλης πληροφορίας και λογισμικού που δημοσιεύεται ή άλλως περιέχεται στον ιστότοπο ), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, την αποκλειστική ιδιοκτησία του KOUCLAVILLAS που είναι ο νόμιμος χρήστης του και προστατεύονται από τους εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, προβολή, διανομή, διάδοση, πώληση, δημοσίευση ή άλλη κυκλοφορία ή εκμετάλλευση τέτοιου υλικού, όπως προαναφέρθηκε, ή οποιαδήποτε συνιστώσα αυτής, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και η σχετική κατοχυρωμένη επωνυμία (στο εξής αναφερόμενα συλλογικά ως “εμπορικά σήματα”) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι εγγεγραμμένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα του KOUCLAVILLAS που, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης και ο νόμιμος χρήστης των εμπορικών σημάτων.Τα εμπορικά σήματα προστατεύονται από εθνικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, και από άλλους νόμους που λαμβάνουν χώρα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο υπό οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο. Τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης τέτοιων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικών σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του KOUCLAVILLAS.

 

  1. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι μπορούν να παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας, αλλά δεν υπόκεινται στον έλεγχο του KUUCLAVILLAS και συνεπώς δεν γίνεται δήλωση ή εκπροσώπηση ούτε παρέχεται από το KOUCLAVILLAS καμία εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία του περιεχομένου τους. Η χρήση ή η εξάρτηση από τυχόν εξωτερικές συνδέσεις που παρέχονται είναι με δική σας ευθύνη και αποκλειστικό κίνδυνο. Όταν επισκέπτεστε εξωτερικούς συνδέσμους, πρέπει να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του εξωτερικού ιστότοπου. Δεν θα δημιουργηθούν σύνδεσμοι υπερκειμένου από οποιονδήποτε ιστότοπο, είτε ελέγχεται από εσάς είτε με άλλο τρόπο στον ιστότοπο χωρίς την ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια του KOUCLAVILLAS.

 

  1. Παιδιά

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα. Εάν δηλώνετε ότι έχετε επαρκή νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, θα δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της πρόσβασης ή της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Συμφωνείτε να εποπτεύετε κάθε χρήση του ιστοτόπου από οποιονδήποτε ανήλικο με το όνομα ή το λογαριασμό σας.

 

  1. Υπηρεσίες Tρίτων

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών προσβάσιμων μέσω του ιστότοπου. Ο ιστότοπός μας δεν ελέγχει αυτά τα τρίτα μέρη ή τις υπηρεσίες τους και συμφωνείτε ότι η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Αυτά τα τρίτα μέλη ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης και άλλες πολιτικές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις πολιτικές καθώς όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες και εάν οι εν λόγω όροι ή πολιτικές έρχονται σε αντίθεση με τους όρους, τις συμφωνίες ή τις πολιτικές του ιστότοπου, πρέπει να συμμορφώνεστε με, τις συμφωνίες ή τις πολιτικές της ιστοσελίδας μας, κατά περίπτωση.

Registration

Forgotten Password?